Songs

Att sorg du mig gjort

by Wilhelm Peterson-Berger

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Att sorg du mig gjort
Swedish source: Günther Walling

Att sorg du mig gjort, att mig du bedrog,
O, allt har jag glömt och förlåtit,
men att jag af lycka har gråtit,
när du i min famn så varmt mot mig log,
ja, att jag af lycka har gråtit,
när du i min famn så varmt mot mig log,
det skall jag dock aldrig förglömma.

Och djupt i mitt hjertas sorgenatt
Det minnet jag skall som en gyllne skatt
För hela lifvet gömma, för hela lifvet.

That you caused me pain
English translation © Maria Forsström

That you caused me pain, that you did me deceive,
Oh, all of this I have forgiven;
But that I wept for joy
When in my arms you sweetly smiled at me,
Yes, that I cried for joy,
When in my arms you sweetly smiled at me,
This I will never forget.

And deep within the sad night of my heart
That memory I will guard as a golden hoard;
Guard throughout my life, my whole life.

Att sorg du mig gjort
Swedish source: Günther Walling

That you caused me pain
English source: Maria Forsström

Att sorg du mig gjort, att mig du bedrog,
That you caused me pain, that you did me deceive,
O, allt har jag glömt och förlåtit,
Oh, all of this I have forgiven;
men att jag af lycka har gråtit,
But that I wept for joy
när du i min famn så varmt mot mig log,
When in my arms you sweetly smiled at me,
ja, att jag af lycka har gråtit,
Yes, that I cried for joy,
när du i min famn så varmt mot mig log,
When in my arms you sweetly smiled at me,
det skall jag dock aldrig förglömma.
This I will never forget.

Och djupt i mitt hjertas sorgenatt
And deep within the sad night of my heart
Det minnet jag skall som en gyllne skatt
That memory I will guard as a golden hoard;
För hela lifvet gömma, för hela lifvet.
Guard throughout my life, my whole life.

Composer

Wilhelm Peterson-Berger

Olof Wilhelm Peterson-Berger was a Swedish composer and music critic.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets