Songs

En strandvisa

by Wilhelm Stenhammar From Visor och stämningar, 'Songs and Moods' (1909) Op. 26

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text

En strandvisa
Swedish source: Gustaf Fröding

Är det ljuvt att sköljas
under sorl och sus
af en klangfull böljas
gång till dödens hus?

Är det skönt att drukna
i en havsvågs famn,
är för alla sjunkna
djupt i djup en hamn,

där för brott och ånger,
vilka stormat vildt,
ljuda sorgens sånger
sonande och mildt?

Men vem vågar språnget,
fast ens liv är ött,
fast ens hopp är gånget,
från en värld, som dött,

dött, där ögat skådar,
dött, där örat hör,
och fast allt bebådar
att du ändä dör?

Composer

Wilhelm Stenhammar

Carl Wilhelm Eugen Stenhammar was a Swedish composer, conductor and pianist.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets