Songs

Guds Søn har gjort mig fri

by Edvard Grieg From Fire Salmer (Four Psalms) (1906) Op. 74

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Guds Søn har gjort mig fri
Danish source: Hans Adolf Brorson

Guds Søn har gjort mig fri
Fra Satans Tyranni,
Fra Synde-Stand,
Fra Lovens-Band,
Fra Dødens Skræk og Helved-Brand.
Min Goel lagde sig
Imellem Gud og mig,
Sig undergav
Min Syndestraf,
Til Marter, Død og Grav,
Det var den Kjærlighed til mig,
Som er så ubergribelig;
Så god,
Imod
En Ond fra Top til Rod:
Der ingen Ting var til Behag,
Undtagen den forbudne Smag
Med Mund og Hånd,
Ja Sjæl og Ånd
I Fjendens Lænke-Bånd.

Nu er jeg Gud i Vold,
Trods Slangen tusind-fold!
Lad ham kun stå
Og se mig gå
Med Friheds Purpur-Klædning på
Hvad gjør det godt i Bryst,
At følge Jesu Røst
På Sandheds Sti,
Alt Ondt forbi,
Til Himlens Sorgenfri!
Lad Verden sig ei bilde ind
Endnu engang at få mig blind,
Nej, nej,
Den Vej,
Til Pølen går jeg ej,
Nej, je ger kjøbt for dyre til
At prøve Syndens Lykke-Spil;
Jeg blæser ad
Den Lokke-Mad,
Og ser til Himlen glad.

Mit Hjerte I mig ler,
Når jeg min Grav beser,
Ei Blomster-Dal,
Ei Fyrste-Sal
Så try gen Seng mig vise skal.
Min Død er Færgemand
Til Livets faste Land,
Gud Zebaot,
Hans eget Slot,
Ja! Det er evig godt.
Er Vinden her skjønt tidt imod,
At spæge lidt det kåde Blod,
Al Kur
Er sur
For mennesklig Natur;
Den gjør dog let,
Som Rå og Hind,
Det derudi forsøgte Sind,
Ja, Korsets Hegn
Er just det Tegn
Til Friheds rette Egn

God’s son hath set me free
English translation © George Parris, Andrew Smith

God’s son hath set me free
From Satan’s tyranny,
From a state of sin,
from worldly-law,
from the horror of death and hellish fire.
My Saviour reconciled
Me to God
And took upon himself
The punishment for my sins.
Through martyrdom, death and the grave,
It is this love for me
That is beyond understanding.
So good,
Towards
An evil from top to toe:
There was nothing to please
Except for the forbidden fruit
With tongue and hand,
yes, soul and spirit,
in the enemy’s captive chains.

Now I am in God’s realm,
Despite the snake a thousand-fold!
Let him stand and watch,
And see me walk
Clad in the purple robes of liberty.
How it comforts my heart
To follow the word of Jesus
On the path of truth.
All evil banished,
to haven free of sorrow!
Let not the world believe
that it once again can make me blind
No, no,
The path
To damnation I will not take,
No, my salvation has cost me too dear
to partake in sinful games.
I resist
All temptation
And turn towards heaven in joy.

My heart rejoices
when I ponder my grave.
It is neither a flowering valley,
nor the stately hall of a prince,
How safe a bed I will be given.
My death will be the ferryman,
taking me to the land of true life.
To God Zebaoth,
in his very kingdom,
Yes! The eternal place of good.
Although the wind oft may be against us
it is but to cool the blood of worldly passion.
All cures
Taste bitter
To human nature;
It is however easier,
like the wild animals,
to sin than not.
Yes, the way of the cross
is the very sign
to the kingdom of freedom.

Guds Søn har gjort mig fri
Danish source: Hans Adolf Brorson

God’s son hath set me free
English source: George Parris, Andrew Smith

Guds Søn har gjort mig fri
God’s son hath set me free
Fra Satans Tyranni,
From Satan’s tyranny,
Fra Synde-Stand,
From a state of sin,
Fra Lovens-Band,
from worldly-law,
Fra Dødens Skræk og Helved-Brand.
from the horror of death and hellish fire.
Min Goel lagde sig
My Saviour reconciled
Imellem Gud og mig,
Me to God
Sig undergav
And took upon himself
Min Syndestraf,
The punishment for my sins.
Til Marter, Død og Grav,
Through martyrdom, death and the grave,
Det var den Kjærlighed til mig,
It is this love for me
Som er så ubergribelig;
That is beyond understanding.
Så god,
So good,
Imod
Towards
En Ond fra Top til Rod:
An evil from top to toe:
Der ingen Ting var til Behag,
There was nothing to please
Undtagen den forbudne Smag
Except for the forbidden fruit
Med Mund og Hånd,
With tongue and hand,
Ja Sjæl og Ånd
yes, soul and spirit,
I Fjendens Lænke-Bånd.
in the enemy’s captive chains.

Nu er jeg Gud i Vold,
Now I am in God’s realm,
Trods Slangen tusind-fold!
Despite the snake a thousand-fold!
Lad ham kun stå
Let him stand and watch,
Og se mig gå
And see me walk
Med Friheds Purpur-Klædning på
Clad in the purple robes of liberty.
Hvad gjør det godt i Bryst,
How it comforts my heart
At følge Jesu Røst
To follow the word of Jesus
På Sandheds Sti,
On the path of truth.
Alt Ondt forbi,
All evil banished,
Til Himlens Sorgenfri!
to haven free of sorrow!
Lad Verden sig ei bilde ind
Let not the world believe
Endnu engang at få mig blind,
that it once again can make me blind
Nej, nej,
No, no,
Den Vej,
The path
Til Pølen går jeg ej,
To damnation I will not take,
Nej, je ger kjøbt for dyre til
No, my salvation has cost me too dear
At prøve Syndens Lykke-Spil;
to partake in sinful games.
Jeg blæser ad
I resist
Den Lokke-Mad,
All temptation
Og ser til Himlen glad.
And turn towards heaven in joy.

Mit Hjerte I mig ler,
My heart rejoices
Når jeg min Grav beser,
when I ponder my grave.
Ei Blomster-Dal,
It is neither a flowering valley,
Ei Fyrste-Sal
nor the stately hall of a prince,
Så try gen Seng mig vise skal.
How safe a bed I will be given.
Min Død er Færgemand
My death will be the ferryman,
Til Livets faste Land,
taking me to the land of true life.
Gud Zebaot,
To God Zebaoth,
Hans eget Slot,
in his very kingdom,
Ja! Det er evig godt.
Yes! The eternal place of good.
Er Vinden her skjønt tidt imod,
Although the wind oft may be against us
At spæge lidt det kåde Blod,
it is but to cool the blood of worldly passion.
Al Kur
All cures
Er sur
Taste bitter
For mennesklig Natur;
To human nature;
Den gjør dog let,
It is however easier,
Som Rå og Hind,
like the wild animals,
Det derudi forsøgte Sind,
to sin than not.
Ja, Korsets Hegn
Yes, the way of the cross
Er just det Tegn
is the very sign
Til Friheds rette Egn
to the kingdom of freedom.

Composer

Poet

Hans Adolf Brorson

Hans Adolph Brorson was a Danish bishop and hymn writer.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets