Songs

Intet är som väntans tider

by Wilhelm Peterson-Berger

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Intet är som väntans tider

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.

Intet är som längtanstider,
väntansår, trolofningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgåd vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

Nothing quite like times of waiting
English translation © Annika Lindskog

Nothing quite like times of waiting!
Spring-flood weeks and spring-time budding,
no May-time quite as bright
as April growing light.
Come, let’s walk the path’s last frost –
the forest will provide its moistened coolness
and its own deep hum for us.
All the joys of summer I’d give
for the first spiring blades of grass
gleaming in a pine copse,
and the first twitter of the thrush.

Nothing quite like times of longing,
Years of waiting, long engagements.
Not even spring’s shimmering brightness
Is the equal of a secret hearts’ desire.
Meeting seldom, parting quickly,
dreaming dreams of joys and sorrows
all life in its fullness brings!
Golden fruits I’ll leave for others;
I will linger and forsake them,
in my Eden I’ll keep vigil,
As the trees grow greener there.

Intet är som väntans tider

Nothing quite like times of waiting
English source: Annika Lindskog

Intet är som väntanstider,
Nothing quite like times of waiting!
vårflodsveckor, knoppningstider,
Spring-flood weeks and spring-time budding,
ingen maj en dager sprider
no May-time quite as bright
som den klarnande april.
as April growing light.
Kom på stigens sista halka,
Come, let’s walk the path’s last frost –
skogen ger sin dävna svalka
the forest will provide its moistened coolness
och sitt djupa sus därtill.
and its own deep hum for us.
Sommarns vällust vill jag skänka
All the joys of summer I’d give
för de första strån som blänka
for the first spiring blades of grass
i en dunkel furusänka,
gleaming in a pine copse,
och den första trastens drill.
and the first twitter of the thrush.

Intet är som längtanstider,
Nothing quite like times of longing,
väntansår, trolofningstider.
Years of waiting, long engagements.
Ingen vår ett skimmer sprider
Not even spring’s shimmering brightness
som en hemlig hjärtanskär.
Is the equal of a secret hearts’ desire.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
Meeting seldom, parting quickly,
drömma om allt ljuvt och farligt
dreaming dreams of joys and sorrows
livet i sitt sköte bär!
all life in its fullness brings!
Gyllne frukt må andra skaka;
Golden fruits I’ll leave for others;
jag vill dröja och försaka,
I will linger and forsake them,
i min lustgåd vill jag vaka,
in my Eden I’ll keep vigil,
medan träden knoppas där.
As the trees grow greener there.

Composer

Wilhelm Peterson-Berger

Olof Wilhelm Peterson-Berger was a Swedish composer and music critic.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets