Songs

Nekamenujte proroky!

by Bedřich Smetana From Večerní písně (Evening Songs) (1879) JB 1:116

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Nekamenujte proroky!

Nekamenujte proroky.
Neb pěvci jsou jak ptáci;
kdo hodil po něm kamenem,
k těm víc se nenavrácí.

Soud boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví,
a nejstrašnější kletbou jest,
když bůh odejmul zpěvy.

Jeť srdce pěvců nejčistší
a všeho hněvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste.

Do not stone the prophets
English translation © Cameron Nicholson

Do not stone the prophets.
For singers are just as birds,
To he who throws a stone at them,
They will never return.

God’s judgement falls on the people,
Who do not honor their singers,
And it is the most awful curse of all,
When God deprives us of song.

The singer's heart is purest
and empty of all anger,
and what is sung to you from the heart,
should be carried inside your heart.

Second year undergraduate (German and Czech), St Hugh’s College, University of Oxford

Nekamenujte proroky!

Do not stone the prophets
English source: Cameron Nicholson

Nekamenujte proroky.
Do not stone the prophets.
Neb pěvci jsou jak ptáci;
For singers are just as birds,
kdo hodil po něm kamenem,
To he who throws a stone at them,
k těm víc se nenavrácí.
They will never return.

Soud boží na se národ zve,
God’s judgement falls on the people,
jenž pěvce své ctít neví,
Who do not honor their singers,
a nejstrašnější kletbou jest,
And it is the most awful curse of all,
když bůh odejmul zpěvy.
When God deprives us of song.

Jeť srdce pěvců nejčistší
The singer's heart is purest
a všeho hněvu prosté,
and empty of all anger,
a co vám zpíval od srdce,
and what is sung to you from the heart,
to ve svém srdci noste.
should be carried inside your heart.

Composer

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana 2 March 1824 – 12 May 1884) was a Czech composer, regarded by many in his homeland as the father of Czech music.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets