Songs

Serenad

by Erik Bergman

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Serenad
Swedish source: Hjalmar Gullberg

Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad.
Jag har sökt din gata för att sjunga serenad.
Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr.
Jag kan inte föreslå dig några äventyr,
Eller söka vinna dig med laätt galanteri.

Jag är den som kommer när din sommar är förbi.
Jag är den som kommer när ej mer du bjuds till dans.
Jag âr den som kommer när ditt hår fått silverglands.
Hädanefter stämmer jag för dig mitt instrument.

Kom och ôppna fönsterluckan hjàrtevaän pā glänt.

Serenade
English translation © John Skinner

I am the autumn wind, who pulls down chestnut leaves;
I've sought your street to sing a serenade.
The moon's lantern hangs aglow and shines on my concerns -
I cannot suggest any escapades to you,
Or try to win you wth light gallantry.

I am the one who comes when your summer is gone;
I am the one who comes when you're asked to dance no more;
I am the one who comes when your hair has a silver glow -
In future I tune my insteument for you.

Come throw the shutters open wide, my dearest friend.


© _Singing in Swedish, published by_
_the Academy of Finnish Art Song 2009_

Serenad
Swedish source: Hjalmar Gullberg

Serenade
English source: John Skinner

Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad.
I am the autumn wind, who pulls down chestnut leaves;
Jag har sökt din gata för att sjunga serenad.
I've sought your street to sing a serenade.
Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr.
The moon's lantern hangs aglow and shines on my concerns -
Jag kan inte föreslå dig några äventyr,
I cannot suggest any escapades to you,
Eller söka vinna dig med laätt galanteri.
Or try to win you wth light gallantry.

Jag är den som kommer när din sommar är förbi.
I am the one who comes when your summer is gone;
Jag är den som kommer när ej mer du bjuds till dans.
I am the one who comes when you're asked to dance no more;
Jag âr den som kommer när ditt hår fått silverglands.
I am the one who comes when your hair has a silver glow -
Hädanefter stämmer jag för dig mitt instrument.
In future I tune my insteument for you.

Kom och ôppna fönsterluckan hjàrtevaän pā glänt.
Come throw the shutters open wide, my dearest friend.

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets