Songs

Det far ett skepp, 'A ship sails'

by Wilhelm Stenhammar From Visor och stämningar, 'Songs and Moods' (1909) Op. 26

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text

Det far ett skepp, 'A ship sails'
Swedish source: Bo Bergman

Det far ett skepp på gungande våg,
ack gungande våg, med tackel och tåg
och vimpel i mast, jag kommer ihåg,
att skeppet heter Lyckan.
Och sjöarna dunka mot skeppets stam,
och revlarna resa sin vita kam,
men skepparn lotsar sig ändå fram,
ty skeppet heter Lyckan.

Och när det kommer till grönskande strand,
ack grönskande strand, så ser man ibland
en flicka vifta och vinka med hand
åt skeppet som heter Lyckan.
Det vinkar igen från master och rår,
det viftar och hurrar, i märsen står
en lättmatros, han har knollrigt hår,
och skeppet heter Lyckan.

Och flickan öppnar sin rosendemund,
ack rosendemund så röd och så rund,
och suckar och ber; tag mig med på stund
på skeppet som heter Lyckan.
Men sanna mitt ord, är flickan ombord,
så går det åt botten, sanna mitt ord,
ty flickor på hav och flickor på jord
de göra kål på lyckan.

Composer

Wilhelm Stenhammar

Carl Wilhelm Eugen Stenhammar was a Swedish composer, conductor and pianist.

Poet

Bo Bergman

Bo Hjalmar Bergman was a Swedish writer and literary critic.

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets