Songs

Jeg lagde mig så sildig (I lay down so late)

by Norwegian folksong arr. Eyvind Alnæs

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Jeg lagde mig så sildig (I lay down so late)
Norwegian source: Traditional

Jeg lagde meg så sildig alt sent om en kveld,
jeg visste ingen kvide til at have;
så kom der da bud ifra kjæresten min,
jeg måtte til henne vel fare.
Ingen har jeg elsket over henne.

Så ganger jeg meg ut i høyen loft,
som jeg pleiet van til at gjøre;
der stander de jomfruer alt uti flokk
og kleder min kjærest til døde.
Ingen har jeg elsket over henne.

Så gikk jeg meg ut på grønne eng,
der hørte jeg de klokker at ringe;
ei annet jeg visste, ei annet jeg fornam,
enn hjertet i stykker vilde springe.
Ingen har jeg elsket over henne!

I lay down so late
English translation © Richard Hugh Peel

Late one evening I lay myself down,
Not a worry in the world was on me.
I received word from my true love
And to her I did go.
No one have I ever loved like her.

I climbed to the loft, so high,
like so many times before.
There I saw a flock of maidens
draping my love in funeral robes.
No one have I ever loved like her.

I went into the green meadow
where I heard the bells chiming.
All I knew, and all that I could feel
Was my heart, breaking in my chest.
No one have I ever loved like her.

Jeg lagde mig så sildig (I lay down so late)
Norwegian source: Traditional

I lay down so late
English source: Richard Hugh Peel

Jeg lagde meg så sildig alt sent om en kveld,
Late one evening I lay myself down,
jeg visste ingen kvide til at have;
Not a worry in the world was on me.
så kom der da bud ifra kjæresten min,
I received word from my true love
jeg måtte til henne vel fare.
And to her I did go.
Ingen har jeg elsket over henne.
No one have I ever loved like her.

Så ganger jeg meg ut i høyen loft,
I climbed to the loft, so high,
som jeg pleiet van til at gjøre;
like so many times before.
der stander de jomfruer alt uti flokk
There I saw a flock of maidens
og kleder min kjærest til døde.
draping my love in funeral robes.
Ingen har jeg elsket over henne.
No one have I ever loved like her.

Så gikk jeg meg ut på grønne eng,
I went into the green meadow
der hørte jeg de klokker at ringe;
where I heard the bells chiming.
ei annet jeg visste, ei annet jeg fornam,
All I knew, and all that I could feel
enn hjertet i stykker vilde springe.
Was my heart, breaking in my chest.
Ingen har jeg elsket over henne!
No one have I ever loved like her.

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets