Songs

Krakowiaczek

by Stanislaw Moniuszko

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Krakowiaczek
Polish source: Edmund Wasilewski

Wesół i szczęśliwy,
Krakowiaczek ci ja!
A mój konik siwy,
Raźno się uwija;
Uwijaj się raźno bież,
Kopytkami ognia krzesz!

Czapeczka czerwona
Na głowie mi płonie,
Pokazuje ona,
Że mi gore włonie,
Gore serce, pędzi koń,
Ledwie go wstrzymuje dłoń.

Z czapki pawie pióro
Barwami się mieni,
Jak dzionek za chmurą
Gdy go świt zrumieni:
Dumnie błyszczy pawi puch,
I ja dumny -- i ja zuch!

Krakowiaczek ci ja,
Pędzę sobie żwawo,
Ktokolwiek mnie mija,
sypnę w twarz kurzawą!
Bo ja pan, bo ja król!
Wśród zielonych niw i pól!

Cracovian Lad
English translation © Anon.

I'm a happy and cheerful
Cracovian lad,
my white horse
rides nicely:
run my little horse,
spray some sparks with your hoofs!

The fiery red cap
on my head
shows the fire in my loins:
my heart burns,
my horse runs,
and my girl claps her hands!

The peacock's feather on my
hat is changing its colours,
like the day, behind the cloud,
when blushed by the dawn:
proudly shines the peacock's fluff,
I am a proud happy lad!

I'm your little Cracovian lad,
travelling at some speed,
and whoever can't pass me,
gets my dust in the face!
Because I'm the the master and the king,
out in the hills and the fields!

Krakowiaczek
Polish source: Edmund Wasilewski

Cracovian Lad
English source: Anon.

Wesół i szczęśliwy,
I'm a happy and cheerful
Krakowiaczek ci ja!
Cracovian lad,
A mój konik siwy,
my white horse
Raźno się uwija;
rides nicely:
Uwijaj się raźno bież,
run my little horse,
Kopytkami ognia krzesz!
spray some sparks with your hoofs!

Czapeczka czerwona
The fiery red cap
Na głowie mi płonie,
on my head
Pokazuje ona,
shows the fire in my loins:
Że mi gore włonie,
my heart burns,
Gore serce, pędzi koń,
my horse runs,
Ledwie go wstrzymuje dłoń.
and my girl claps her hands!

Z czapki pawie pióro
The peacock's feather on my
Barwami się mieni,
hat is changing its colours,
Jak dzionek za chmurą
like the day, behind the cloud,
Gdy go świt zrumieni:
when blushed by the dawn:
Dumnie błyszczy pawi puch,
proudly shines the peacock's fluff,
I ja dumny -- i ja zuch!
I am a proud happy lad!

Krakowiaczek ci ja,
I'm your little Cracovian lad,
Pędzę sobie żwawo,
travelling at some speed,
Ktokolwiek mnie mija,
and whoever can't pass me,
sypnę w twarz kurzawą!
gets my dust in the face!
Bo ja pan, bo ja król!
Because I'm the the master and the king,
Wśród zielonych niw i pól!
out in the hills and the fields!

Composer

Stanislaw Moniuszko

Stanisław Moniuszko was a Polish and Belarusian composer, conductor and teacher. 

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets