Songs

Lutad mot gärdet

by Wilhelm Stenhammar

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text

Lutad mot gärdet
Swedish source: Johan Ludvig Runeberg

Lutad mot gärdet stod
Gossen vid flickans arm,
Såg öfver slagen äng:
"Sommarens tid har flytt,
Blommorna vissnat re'n;
Skön är din kind likväl,
Rosor och liljor der
Blomstra, som förr, ännu."
Våren kom åter, då
Stod han allena der!
Flickan var borta -- låg
Vissnad i jordens famn;
Ängen var grön igen,
Leende, blomsterrik.

Composer

Wilhelm Stenhammar

Carl Wilhelm Eugen Stenhammar was a Swedish composer, conductor and pianist.

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets