Songs

Når jeg vil dø, ‘Autumn Farewell’

by Edvard Grieg From Elegiske Digte Op. 59

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Når jeg vil dø, ‘Autumn Farewell’
Norwegian source: John Olaf Paulsen

Når løvet falder træt fra skogens kroner,
henover jorden stum og kold og grå,
når solen synker lavt og farver, toner
dør sagte hen, da vil og jeg forgå.

For højt jeg elsker jordens skjønne rige,
at skilles fra det i en maigrøn dag!
For tungt det blev farvel i vår at sige
midt i violers duft og lærkers slag.

Nej, når naturen dør, så vil jeg falme
med den så stilt og fromt som skog og eng!
Oktoberstormen spille skal min salme
og visne blade rede mig min seng.

Autumn Farewell
English translation © William Jewson, © BIS Records AB, adapted by Claire Booth

When listless leaves fall from the forest’s top
Onto the ground so dead, cold and grey,
When the sun sinks low, and with it colours and sounds
all fade away: Then I too wish to die.

Too dear I hold the fair lands of the earth
To leave them on a sunny day in May!
Too difficult to say farewell in spring
When violets bloom and slylarks sing.

No, when nature dies I wish to fade with it;
As peacefully as the woods and fields.
The October storms shall sing my psalms
And withered leaves make up my bed.

Når jeg vil dø, ‘Autumn Farewell’
Norwegian source: John Olaf Paulsen

Autumn Farewell
English source: William Jewson, © BIS Records AB, adapted by Claire Booth

Når løvet falder træt fra skogens kroner,
When listless leaves fall from the forest’s top
henover jorden stum og kold og grå,
Onto the ground so dead, cold and grey,
når solen synker lavt og farver, toner
When the sun sinks low, and with it colours and sounds
dør sagte hen, da vil og jeg forgå.
all fade away: Then I too wish to die.

For højt jeg elsker jordens skjønne rige,
Too dear I hold the fair lands of the earth
at skilles fra det i en maigrøn dag!
To leave them on a sunny day in May!
For tungt det blev farvel i vår at sige
Too difficult to say farewell in spring
midt i violers duft og lærkers slag.
When violets bloom and slylarks sing.

Nej, når naturen dør, så vil jeg falme
No, when nature dies I wish to fade with it;
med den så stilt og fromt som skog og eng!
As peacefully as the woods and fields.
Oktoberstormen spille skal min salme
The October storms shall sing my psalms
og visne blade rede mig min seng.
And withered leaves make up my bed.

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets