Songs

Prezc z moich oczu

by Frédéric Chopin

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Prezc z moich oczu
Polish source: Adam Bernard Mickiewicz

Precz z moich oczu! Posłucham odrazu!
Precz z mego serca! I serce posłucha.
Precz z mej pamięci! Nie! Tego rozkazu moja
I twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy gdy padnie z daleką
Tym szerzej koło żałobne roztoczy,
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu I o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie I zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

Out of my sight
English translation © Anon.

Out of my sight! Leave me I beg you!
Out of my heart! I cannot go against you.
Out of my thoughts! No, that ultimate surrender
Our memories could ever render.

As evening shadows lengthen
And stretch their sad imploring arms,
My face will shine brighter in your mind
The further you are from me.

In every season in places close to our hearts,
Where we have shared laughter, tears and glances,
Always and everywhere shall I be with you,
For everywhere I have left a part of my soul.

Prezc z moich oczu
Polish source: Adam Bernard Mickiewicz

Out of my sight
English source: Anon.

Precz z moich oczu! Posłucham odrazu!
Out of my sight! Leave me I beg you!
Precz z mego serca! I serce posłucha.
Out of my heart! I cannot go against you.
Precz z mej pamięci! Nie! Tego rozkazu moja
Out of my thoughts! No, that ultimate surrender
I twoja pamięć nie posłucha.
Our memories could ever render.

Jak cień tym dłuższy gdy padnie z daleką
As evening shadows lengthen
Tym szerzej koło żałobne roztoczy,
And stretch their sad imploring arms,
Tak moja postać, im dalej ucieka,
My face will shine brighter in your mind
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.
The further you are from me.

Na każdym miejscu I o każdej dobie,
In every season in places close to our hearts,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Where we have shared laughter, tears and glances,
Wszędzie I zawsze będę ja przy tobie,
Always and everywhere shall I be with you,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
For everywhere I have left a part of my soul.

Composer

Frédéric Chopin

Frédéric François Chopin (1 March 1810 – 17 October 1849) was a Polish composer and virtuoso pianist of the Romantic era who wrote primarily for solo piano. He has maintained worldwide renown as a leading musician of his era, one whose "poetic…

Performances

Previously performed at:

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets