Songs

Säv, säv, susa

by Jean Sibelius

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text

Säv, säv, susa
Swedish source: Gustaf Fröding

Säv, säv, susa,
Våg, våg, slå,
I sägen mig hvar Ingalill
Den unga månde gå?
Hon skrek som en vingskjuten and,
När hon sjönk i sjön,
Det var när sista vår stod grön.
De voro henne gramse vid Östanålid,
Det tog hon sig så illa vid.
De voro henne gramse för gods och gull
Och för hennes unga kärleks skull.
De stucko en ögonsten med tagg,
De kastade smuts i en liljas dagg.
Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
Säf, säf, susa,
Våg, våg, slå!

Composer

Jean Sibelius

Jean Sibelius was a Finnish composer and violinist of the late Romantic and early-modern periods. He is best known for his set of seven symphonies, but he also composed over a hundred songs for voice and piano, and various pieces inspired by nature…

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets